Plugga till polis på distans

Att vara polis handlar inte bara om att vara stor och stark och ta fast skurkar. Det krävs mycket kunskap i juridik och god förmåga till problemlösning. Utbildningen till polis är därför mycket bred, och sträcker sig över fem terminer, varav sex månader består av praktik vid en polisstation.

Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar, fältstudier, och vissa delar som kräver god fysisk kondition. Förutom juridik läser blivande poliser också kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Utgångspunkten är alltid polisen och deras yrkesutövande, som till exempel deras roll i samhället, hur man leder en intervju eller ett förhör, brottsutredningsteknik, hur man bäst kör bil som polis, olika former av konflikthantering och brottsförebyggande arbete. Genomgående i hela utbildningen är ett fokus på etik och mänskliga rättigheter. Praktiken, som kallas aspirantutbildning, är ett tillfälle att tillämpa dessa kunskaper. Läs mer om utbildningen på polisen.se

Polisutbildningen finns tillgänglig på tre orter: Stockholm, Umeå och Växjö. På dessa orter utbildas ungefär 1000 poliser om året. För så länge sedan som 2005 uttryckte dåvarande justitieminister Thomas Bodström att han ville fördubbla antalet utbildningsorter, vilket alltså inte har skett. Läs mer om Bodströms ändringsförslag.Plugga till Polis 2

Det finns dock ett alternativ för de som inte har möjlighet att flytta till någon av dessa orter men ändå vill utbilda sig till polis, och det är att läsa utbildningen på distans. År 2005 utbildade sig mellan 50 och 100 poliser på distans. Distansutbildningen är lika lång och har samma innehåll som utbildningen på plats. Undervisningen sker via videokonferenser och ett program designat för distansutbildning. Distansstudenterna delas in i grupper för grupparbeten beroende på var i landet de befinner sig, och har också tillgång till olika lärcentrum för att kunna tillgå datorer och viss teknik som behövs. Rekryteringsprocessen och antagningskraven är desamma som för de stationära utbildningarna. En skillnad är dock att polismyndigheten inte kan garantera att distansutbildningen startar varje termin, även om det är deras målsättning. Det beror på hur många som söker och hur stort behovet av nya poliser är.

Om du är intresserad av att läsa till polis på distans hittar du mer information om utbildningen på polishogskolan.se