Ta jägarexamen på distans

För dig som vill skaffa ett jaktvapen är det obligatoriskt att ha tagit jägarexamen. Jägarexamen är en utbildning som ger en bred kunskap om allt du behöver veta för att jaga i Sveriges varierande natur, med hav, kustområden, slättland, skog och fjäll. Kursen täcker bland annat olika viltarter, vilken lagstiftning som gäller, olika jaktformer, tillvaratagande och självklart skytte. För att få en jägarexamen måste man dels ha genomgått kursen och dels blivit godkänd på ett teoretiskt prov och upp till tre praktiska prov. Det teoretiska provet består av 70 frågor som ska besvaras inom 60 minuter. För att bli godkänd måste man ha minst 60 rätt. De praktiska proven går ut på att testa den blivande jägarens förmåga att hantera sitt vapen. De tre olika proven är ett hagelgevärsprov, ett grundprov för kulgevär och ett högviltsprov för hagelgevär. Man kan välja att bara göra exempelvis hagelgevärsprovet, men då är man bara berättigad att söka licens för just den typen av vapen.

Shooter training - shotgun events - trap

Shooter training – shotgun events – trap

Det är mycket som måste läsas in inför teoriprovet, men det är nu mycket enkelt att göra det, oavsett var i landet man befinner dig. Det går nämligen att läsa in hela den teoretiska delen på distans via internet. På Jägareförbundets hemsida kan du registrera dig på kursen och betala, och får sedan inloggningsuppgifter som du kan använda för att komma åt kursmaterialet. Materialet består av bilder (som bland annat används som hjälp för att lära ut artkunskap), text, videor (som visar hur man korrekt hanterar vapnet), gallerier och övningsprov som består av sammanlagt 500 frågor, och du kan läsa och använda allt i din egen takt. Inloggningen upphör dock att gälla efter 6 månader, så det finns en viss tidsbegränsning. Förutom själva kursmaterialet ingår även en anteckningsfunktion och ett erbjudande om rabatt på ett medlemskap i Jägareförbundet.

När man sedan känner att kunskaperna sitter måste man kontakta en provledare på sin närmsta provbana. På provbanan kan du också gå kurser i vapenhantering och skytte inför de praktiska proven.

När du väl har tagit din jägarexamen måste du se till att du har all utrustning som behövs, innan du ger dig ut på jakt. Du hittar allt du behöver för jakt på Huntyardberras.com.