Vad innebär det att läsa på distans?

Distansutbildningar har funnits i Sverige sedan mer än 100 år tillbaka, då i form av brevkorrespondens. Sedan internet brett ut sig har dock distansutbildning blivit allt mer populärt. År 2009 studerade drygt var fjärde student i Sverige på distans, och det finns idag runt 3000 kurser och 50 program som kan läsas helt på distans, utan några obligatoriska träffar. De flesta, ungefär 80 %, läser endast deltid på distans, men cirka 20 % läser motsvarande heltidsstudier. Läs mer om ökningen av distansstudier.

Distanskurs 1

Att läsa på distans innebär att man inte har några fysiska lektioner i ett klassrum, utan att det mesta av kursmaterialet får läsas in själv och att kommunikation med läraren sker via e-post eller webbkamera. Det innebär också att man inte är bunden av att studera på en viss plats, utan kan läsa varifrån som helst i världen. Oavsett var du befinner dig är du berättigad till studiemedel från CSN, eftersom du studerar vid ett svenskt lärosäte. Många tar tillvara på den möjligheten och kombinerar studierna med en paus från vardagslivet i Sverige. En av dem är Anna Linders von Kantzow som är 21 år och bor i Thailand medan hon studerar beteendevetenskap vid Mittuniversitetet. Hon ville resa, samtidigt som hon kände sig pressad att börja med sina studier, och kombinerade därför de två. Läs mer om att studera på distans i Thailand.

Men de flesta som studerar på distans är inte så unga. Knappt hälften av de som studerar på distans är över 34 år, och många av dem har barn. I Thailand bor till exempel också familjen Saglind, där mamma Lena studerar sociologi och rättspsykiatri. Både hon och pappa Stefan har tagit tjänstledigt, och barnen undervisas av Stefan medan de är lediga från skolan i Sverige. De har två barn i skolåldern med sig, och en son som inte har börjat förskolan än. För familjen Saglind innebär distansstudier en möjlighet att komma bort från ekorrhjulet och få mer tid för varandra.

Om du känner att distansstudier skulle kunna vara något för dig kan du läsa mer om hur undervisningen kan gå till och vilka högskolor som samverkar för att skapa längre distansutbildningsprogram på wikipedia.